Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141 poz. 1176 z późń. zm.) eoryginale s.c. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem (tj. os. fizyczną nabywającą rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) za niezgodność zakupionego towaru z zawartą umową.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zawartą umową Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacje można składać wysyłając na adres E-oryginalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Piękna 13 bud. F, 85-303 Bydgoszcz reklamowany towar wraz z danymi teleadresowymi osoby reklamującej oraz opisem powodów reklamacji. Przykładowy formularz reklamacyjny można znaleźć tutaj.

3. Sklep gwarantuje rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

Formularz odstąpienia od umowy.

Formularz o wymianę produktu.


Formularz reklamacyjny
.