Polityka Prywatności

E-oryginalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Z niniejszej Polityki Prywatności użytkownik dowie się, jakie Dane Osobowe gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakich standardów przestrzegamy.
Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed skorzystaniem z Serwisu.
Zamieszczenie danych osobowych w Serwisie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych przez  E-oryginalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 
Brak akceptacji Polityki Prywatności, wyklucza możliwość korzystania z Serwisu.
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na końcu Polityki.
 

 1. Definicje:

  Dane Osobowe: To wszelkie dane Odbiorców definiowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

  Serwis: sklep internetowy www.eoryginalne.pl

  Eoryginalne.pl: firma E-oryginalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy (85-303) przy ul. Piękna 13 bud. F,
  NIP: 967-138-42-68, REGON 366215607, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

  Polityka: Niniejszy dokument. Jest to zbiór zasad dotyczących Przetwarzania Danych osobowych.

  Przetwarzanie: Czynności, których dokonujemy na Danych Osobowych. Do tych operacji należą: zbieranie, przechowywanie, zmienianie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych.

  Regulamin: Dokument, w którym określamy warunki korzystania z Serwisu. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

  Ustawa: To polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

   
 2. Do czego potrzebujemy danych użytkownika?
  • Odwiedzając nasz Serwis w sposób automatyczny zbierane są informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika przy pomocy plików cookies. Informacje te mogą zawierać takie dane jak: adresy IP, lokalizację, typ przeglądarki, odwiedzone strony na naszym serwisie oraz inne dane. Dane te wykorzystujemy, aby dostosować serwis do indywidualnych potrzeb, w celach statystycznych, technicznych oraz w celu realizacji umowy z Klientem.
    
  • Podczas korzystania z Serwisu oraz w kontakcie bezpośrednim użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych Danych Osobowych. Nigdy nie prosimy o podanie danych, które nie są nam niezbędne. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku zgody na podanie Danych Osobowych, o które prosimy, dostęp do funkcjonalności Serwisu nie będzie możliwy.
    
 3. O jakie Dane Osobowe prosimy?
  • Aby móc prawidłowo zrealizować zlecenie użytkownik zostanie poproszony o podanie danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
    
  • Podczas rejestracji do naszego Serwisu użytkownik zostanie poproszony o podanie danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz unikalne hasło.
    
  • Aby otrzymywać od nas newslettery z promocjami i ofertami poprosimy użytkownika o podanie adresu e-mail i opcjonalnie imienia.
    
  • Podczas korzystania z Serwisu zbieramy dane: adres IP, domenę, typ systemu operacyjnego oraz dane identyfikacyjne przeglądarki.
    
 4. Przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika:
  • W celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością.
    
  • W celach marketingowych, tzn. przesyłania naszych informacji. Przed ich wysłaniem pytamy użytkownika o zgodę (poprzez zaznaczenie pola dotyczącego subkrypcji Newslettera).
    
  • W celach archiwalnych.
    
 5. Po przekazaniu nam Danych Osobowych, stajemy się ich administratorem zgodnie z art. 7 pkt 4 Ustawy.

   
 6. Przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika wyłącznie za jego zgodą lub gdy zezwalają na to przepisy prawa.

   
 7. Przechowujemy dane osobowe w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

   
 8. Co użytkownik może zrobić z przetwarzanymi przez nas Twoimi Danymi Osobowymi?
  • Uzyskać od nas informację, jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane
    
  • Poprawiać oraz aktualizować swoje Dane Osobowe
    
  • Odwołać zgodę Przetwarzania Twoich Danych Osobowych
    
  • Żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych w części lub w całości.
    
  • Wnieść skargę do organu nadzorczego.
    
 9. Dbamy o bezpieczeństwo Danych Osobowych użytkowników, stosując procedury oraz zachowując poufność przekazanych informacji. Spoczywają na nas jako na Administratorze Danych Osobowych również obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy.

   
 10. Poza przekazanymi nam Danymi Osobowymi stosujemy pliki cookies (pliki z danymi informatycznymi, zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik w taki sposób, aby możliwe było ich ponowne odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem). Wykorzystujemy je, aby udoskonalać nasz Serwis, dostosować Serwis do potrzeb użytkownika oraz do celów statystycznych. Wykorzystujemy kilka rodzajów plików cookies: funkcyjne (zapewniają dodatkowe funkcje Serwisu) oraz statystyczne (służą nam do celów statystycznych). Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z plików cookies. W tym celu należy skorzystać z ustawień swojej przeglądarki. Gdy użytkownik zdecyduje się pozostać w Serwisie bez ich wyłączania, wyraża zgodę na ich pobieranie.

   
 11. W razie jakichkolwiek pytań, można się z nami skontaktować:
  • Mailowo: prywatnosc@eoryginalne.pl
    
  • Pisemnie, na adres:
   E-oryginalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
   ul. Piękna 13 bud F
   85-303 Bydgoszcz
 12. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności znajduje się w Serwisie w dziale „Polityka Prywatności”.